Építőipari és egyéb szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó feladatok

Építőipari kivitelezési tevékenység:

Építőipari kivitelezési tevékenységünk egyik része önkormányzati megbízású beruházásokból, a másik része pedig külső ún. piaci alapú építőipari kivitelezési munkákból tevődik össze.

Cégünk ipari- és kereskedelmi-, továbbá lakó- és középületek generál kivitelezésével, felújításával, karbantartásával foglalkozik.

Generálkivitelezés mellett építőmesteri, szakipari munkák elvégzésére, valamint aszfalt, beton, murva és térkő burkolatú utak, járdák építésére, felújítására vállalkozunk.

Építőipari szolgáltatásunk magas színvonalú, ezt biztosítja a megfelelő végzettségű szakemberek alkalmazása, az építőiparban bevezetett új, korszerű termékek ismerete, szakszerű használata.

A szakszerű munkavégzést több gépjármű, korszerű tárgyi eszköz állomány, legkorszerűbb gépek, berendezések segítik.

Legfontosabb célunk ügyfeleink elégedettsége, igényeik szerinti maximális és megfelelő minőségű kiszolgálás.

Elsődleges céljaink között van megőrizni és megerősíteni az elért pozícióinkat.

Építőipari kivitelezői tevékenységeknél a saját létszám, illetve saját géppark használatával lehetőleg minimális alvállalkozói tevékenységgel végezzük a munkát.

Építőipari tevékenységre vonatkozó árajánlat kérését várják munkatársaink.

Néhány Önkormányzati megbízás alapján elkészült kivitelezési munkáinkból:

 • Művelődési ház vizesblokk felújítás
 • Kormányablak kialakításának belső munkái
 • Polgármesteri Hivatal tetőtér beépítés, környezetrendezés (térkövezés, parképítés)
 • Gyógyfürdő-Szauna épület kialakítása épületbővítéssel
 • Tisza u. 3. sz. alatti lakóépület bontása
 • Tisza u. 3. sz. tároló csarnok épület építése
 • Napfény Óvoda aprítéktároló- és kerítésépítés
 • Napfény Óvoda csapadékvíz elvezetése, illetve térburkolat készítésével megvalósuló udvartér rendezése
 • Buszöböl felújítás, buszvárók építése
 • Zúzottköves utak helyreállítása (Árpád, Nádas, Seregélyes, Kocsordos, Akácfa, Mártírok utcákon)
 • Jókai4 Sportcentrum csapadékvíz elvezetés, parkoló építés előre gyártott elemekből
 • Gyógyászat tetőhéjazat felújítás
 • Gyalogos-átkelőhely forgalombiztonsági szempontok szerinti kialakítása
 • Zárt csapadékvíz elvezető csatorna építése (Petri-Dercs u.)
 • Nyílt burkolt csapadékvíz elvezető árok építése (Görbe utca)
 • Zúzottköves parkoló építése (Gyermekorvosi rendelő, Központi orvosi rendelő)
 • Kerékpár út mentén fásítás
 • Közúti jelzőtáblák kihelyezése
 • Gyermekjóléti Szolgálat belső felújítási munkáit, külső rámpa építését
 • Gyalogjárda felújítás, építés (Fő út 119-151. sz. között)

Egyéb építőipari kivitelezési munkáink (a teljesség igénye nélkül):

 • Műhely épületben vizesblokk kialakítása, nyílászárók cseréje, álmennyezet fölött hőszigetelés elhelyezésére
 • Irodaépület belső átalakítás
 • Debrecen Vágóhíd u. 3. sz. alatti irodaház II. emeletén található 7 iroda, valamint teakonyha felújítása
 • Sportpálya területén labdafogó háló kialakítása, cserepad elhelyezése
 • Istálló acélszerkezeteinek festési munkái
 • Kerítés bontása, építése, parkoló kialakítás
 • Mérlegház építés építőmesteri munkái
 • Irodaépület bővítés építőmesteri és villanyszerelési munkái
 • Szárító acél tartószerkezeteinek festési munkái
 • Könnyűszerkezetes tárolóépület építése, szociális blokk kialakításával
 • Sertéstelepen gépi földmunkák, deponálás

Egyéb szolgáltatási tevékenység:

Ezen tevékenység során elvégezzük a fenntartásunkban lévő és a Nádudvar Város Önkormányzata által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú ingatlanok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, balesetveszélyes, a feladat-ellátást, működést korlátozó, illetve a rendeltetésszerű használatot akadályozó meghibásodásainak szakszerű javítását (hibaelhárítás), valamint ingatlan-fenntartási feladatok ellátását, továbbá szállítási és egyéb szolgáltatás nyújtását.

Továbbá alkalmazkodva az elvárásoknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy a meglévő gépeinket, eszközeinket az ügyfelek részére is elérhetővé tegyük. Ezzel a szolgáltatással kényelmet és biztonságot nyújtunk ügyfeleink számára.