Hulladékgazdálkodási létesítmények és szolgáltatások

Nádudvari Szilárd Kommunális Hulladéklerakó Telep

Cím: 4181 Nádudvar, Jókai útfél, közterület HRSZ.:0678/18

Tel: +36 54 527-113 / 108 mellék

NYITVATARTÁSI IDŐ:

Hétfőtől-péntekig 8:00-16:00 óráig

Április 1-től október 31-ig szombaton is 8:00-12:00 óráig

Vasárnap: ZÁRVA

Magánszemélyek, cégek közületek: nem veszélyes hulladék, illetve inert hulladék (törmelék, föld) átvétele térítési díj ellenében történik.

A hulladéklerakó lerakási díjai

Tisztelt lakosság!

A Hulladéklerakó lerakási díjai, valamint a konténer szállítási díjaink (2023. március 20-ától visszavonásig):

Állandó jellegű megrendelés esetén külön megegyezés szerint.

Válogatómű

Cím: 4181 Nádudvar, Fő u. 32.

Nádudvaron két hetente, házhoz mennek összeszedni a sárga kukában gyűjtőtt papírhulladékot, illetve műanyagot és fémet. A telephelyre beszállított hulladékot mérlegelik, majd a hulladéktároló helyre szállítják. A betárolt hulladékokat homlokrakodóval a válogatósor fogadógarat részébe billentik. Innen a futószalag a válogatóállások felé továbbítja a hulladékot. A válogatósoron dolgozó alkalmazottak a hulladékot fajtánként szelektálják. A szalagon maradt egyéb hulladék a szalag végén található konténerbe kerül, ami mérlegelést követően a hulladéklerakóra kerül kiszállításra és elhelyezésre. A kiválogatott papír-, műanyag- és fém hulladék bálázásra kerül.

Kommunális hulladékgyűjtés:

Kommunális hulladék: mindazok a szerves és szervetlen hulladékok, melyek a lakóépületekben, közintézményekben, közterületeken keletkeznek. A termékmaradványt, elhasznált terméket a tulajdonosa nem tudja felhasználni vagy értékesíteni. Kezelésének, elhelyezésének célja, hogy stabilizálja a hulladékot, megakadályozza spontán bomlását és elejét vegye a környezetkárosításnak.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a természetes és a nem természetes személy ingatlanhasználók vegyesen gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladékát kizárólag a közszolgáltató jogosult elszállítani, aki gondoskodik az ártalmatlanításukról, illetve újrafelhasználásukról.

A közszolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételeit (kihelyezés, rendszeresség, stb.)  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak határozzák meg.

Ürítési díjak

LAKOSSÁGI ÜRÍTÉSI DÍJAK (BRUTTÓ FT/ÜRÍTÉS)

SorszámTelepülés60 liter120 liter240 liter770 liter1100 liter
heti 1xheti 1xheti 1xheti 1xheti 1x
1.Nádudvar148,96297,84781,282761,124347,63
2.Kaba137,55275,11 –– – 

EGYÉB GAZDÁLKODÁSI SZERVEK ÜRITÉSI DÍJAK (BRUTTÓ FT/ÜRÍTÉS)

SorszámTelepülés60 liter120 liter240 liter770 liter1100 liter
  heti 1x  heti 1x  heti 1x  heti 1x  heti 1x
Nádudvar 44287730674893
Kaba316,29632,672029,762899,68
Bio hulladékgyűjtés

A biohulladék az a szerves hulladék, ami természetes módon növényi vagy állati forrásból származik és más élő organizmusok bontják le. Az ilyen hulladék háztartásokban és vállalatoknál egyaránt keletkezik – például ételmaradék, kerti hulladék. 

A biológiailag lebomló hulladékot általában külön tárolják az úgynevezett biohulladék-tartályokban, majd komposztálják vagy fermentálják. 

Ennek jelentős haszna van a környezetre nézve: a hulladék tápanyagban gazdag talajjá alakul, a biogáztelepek biogázt állítanak elő a biohulladékból, amely ezután hő vagy áram termelésére használható fel. Ezen túl a maradék hulladék mennyisége jelentősen csökken. 

Szelektív hulladékgyűjtés

A legjobb hulladék a ”nem keletkező hulladék”, a hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk feladata és felelőssége, amit csak közös erőfeszítéssel tudunk elérni. A hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés, mely többek között a számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni. A szelektív hulladékgyűjtés az újrafeldolgozás első lépése. Ennek során a lakosság aktív közreműködésével, anyag szerint szétválogatva gyűjtik a hulladékokat. A hulladéknak, mint másodnyersanyagnak a gazdaság vérkeringésébe való visszajuttatásából komoly környezeti előnyök származnak: jelentősen csökken a gyártás energiaigénye, környezeti terhelése.

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:

Kihelyezhető hulladékok:

az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva)

Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulladékok körébe:

a kommunális hulladék, lomb hulladék, építési törmelék, gépjármű gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.

A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell kihelyezni, úgy hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, s a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az apróbb kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja: a lomtalanítási nap legkésőbb reggel 07:00 óráig, de lehetőség szerint előző nap este. A járat minden utcán egyszer megy végig.