Hulladékgyűjtési naptár 2019 Kaba 1. körzet
Hulladékgyűjtési naptár 2019 Kaba 2. körzet
Hulladékgyűjtési naptár 2019 Nádudvar 1. körzet
Hulladékgyűjtési naptár 2019 Nádudvar 2. körzet

Hulladékgazdálkodási iratok

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által kiadott hulladékgazdálkodási engedélyünk

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott Hulladékgazdálkodási-, valamint a Minősítési engedélyünk.

Közszolgálati szerződés Nádudvar Város Önkormányzatával a települési hulladék, ezen belül a vegyes, szelektív és lomhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatok ellátásáról.

Közszolgálati szerződés Kaba Város Önkormányzatával a települési hulladék, ezen belül a vegyes, szelektív és lomhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatok ellátásáról.

Szelektív gyűjtés

Tisztelt Lakosság!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. évben a Nádudvari Nonprofit Kft. a házhoz menő szelektív gyűjtést kéthetenként, páratlan heteken fogja végezni.

Tisztelt nádudvari lakosság!

A települési szilárd hulladékgyűjtési és kezelési közszolgáltatás aktuális éves díjai (2019. február 11-től visszavonásig)

Hulladéklerakó learkási dijai
Kommunális hulladék (HAK200301) 20.400 Ft/tonna+ÁFA
Ipari hulladék (HAK200301) 20.400 Ft/tonna+ÁFA
Tiszta épitési törmelek (HAK170101) 9.400 Ft/tonna+ÁFA
Szennyezett épitési törmelék (HAK170101) 12.950 Ft/tonna+ÁFA
Tiszta fanyesedék (HAK200138) 12.200 Ft/tonna+ÁFA
Tiszta föld (HAK170504) 800 Ft/tonna+ÁFA
Konténer szállitási dijak
Kommunális, ipari hulladék és fanyesedék esetén
4 m3-es konténer 19.500 Ft+ÁFA/ürités+bérleti dij
7 m3-es konténer 34.000 Ft+ÁFA/ürités+bérleti dij
25 m3-es konténer 105.000 Ft+ÁFA/ürités+bérleti dij
Tiszta és szennyezett törmelék esetén
4 m3-es konténer 35,000 Ft+ÁFA/ürités+bérleti dij
7 m3-es konténer 55,000 Ft+ÁFA/ürités+bérleti dij
25 m3-es konténer 160,000 Ft+ÁFA/ürités+bérleti dij
Konténer bérleti dij
0-5 nap 0 Ft/nap
5. naptol 300 Ft/nap + ÁFA

Állandó jellegű megrendelés esetén külön megegyezés szerint.

Szelektív hulladékgyűjtés:

A legjobb hulladék a “nem keletkező hulladék”, a hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk feladata és felelőssége, amit csak közös erőfeszítéssel tudunk elérni. A hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés, mely többek között a számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni. A szelektív hulladékgyűjtés az újrafeldolgozás első lépése. Ennek során a lakosság aktív közreműködésével, anyag szerint szétválogatva gyűjtik a hulladékokat. A hulladéknak, mint másodnyersanyagnak a gazdaság vérkeringésébe való visszajuttatásából komoly környezeti előnyök származnak: jelentősen csökken a gyártás energiaigénye, környezeti terhelése.

A szelektív hulladékgyűjtés csak alaposan, gondosan előkészített, jól szervezett és a lakosság együttműködését megnyerni tudó szolgáltatási rendszer kialakításával és folyamatos működtetésével lehet eredményesen megvalósítani. Emellett természetesen bizonyos externállák is szükségesek, úgymint a támogató jellegű jogi szabályozás és a potenciális másodnyersanyagként hasznosítható összetevőket átvevő feldolgozóipar műszaki felkészültsége és nem utolsó sorban a gazdasági érdekeltsége. A szelektív hulladékgyűjtés eredményességét meghatározó kardinális kérdések, úgymint az ezt segítő jogi szabályozás és a feldolgozóipar fogadókézségének megteremtése országos léptékű megalapozást szükségeltet. Ez utóbbi nyilván erősen piacorientált, de ettől sokkal hatékonyabb és célratörőbb állami támogatást Igényel.

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:

Kihelyezhető hulladékok:

az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva)

Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulladékok körébe:

a kommunális hulladék, lomb hulladék, építési törmelék, gépjármű gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.

A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell kihelyezni, úgy hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, s a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az apróbb kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja: a lomtalanítási nap legkésőbb reggel 07:00 óráig, de lehetőség szerint előző nap este. A járat minden utcán egyszer megy végig.