Hulladékgyűjtési naptár 2021 Kaba 1. körzet
Hulladékgyűjtési naptár 2021 Kaba 2. körzet
Hulladékgyűjtési naptár 2021 Nádudvar 1. körzet
Hulladékgyűjtési naptár 2021 Nádudvar 2. körzet

Tisztelt lakosság!

A Hulladéklerakó learkási díjai, valamint a konténer szállítási díjaink (2019. február 11-től visszavonásig):

Hulladéklerakó learkási dijai
Kommunális hulladék (HAK200301) 21.100 Ft/tonna+ÁFA
Ipari hulladék (HAK200301) 21.100 Ft/tonna+ÁFA
Tiszta épitési törmelek (HAK170101) 9.700 Ft/tonna+ÁFA
Szennyezett épitési törmelék (HAK170101) 13.400 Ft/tonna+ÁFA
Tiszta fanyesedék (HAK200138) 12.600 Ft/tonna+ÁFA
Tiszta föld (HAK170504) 800 Ft/tonna+ÁFA
Konténer szállítási díjak
Kommunális, ipari hulladék és fanyesedék esetén
4 m3-es konténer 20.200 Ft+ÁFA/ürités+bérleti dij
7 m3-es konténer 35.100 Ft+ÁFA/ürités+bérleti dij
25 m3-es konténer 108.500 Ft+ÁFA/ürités+bérleti dij
Tiszta és szennyezett törmelék esetén
4 m3-es konténer 35,000 Ft+ÁFA/ürités+bérleti dij
7 m3-es konténer 55,000 Ft+ÁFA/ürités+bérleti dij
25 m3-es konténer 160,000 Ft+ÁFA/ürités+bérleti dij
Konténer bérleti dij
0-5 nap 0 Ft/nap
5. naptol 300 Ft/nap + ÁFA

 

Állandó jellegű megrendelés esetén külön megegyezés szerint.

Szelektív hulladékgyűjtés:

A legjobb hulladék a “nem keletkező hulladék”, a hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk feladata és felelőssége, amit csak közös erőfeszítéssel tudunk elérni. A hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés, mely többek között a számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni. A szelektív hulladékgyűjtés az újrafeldolgozás első lépése. Ennek során a lakosság aktív közreműködésével, anyag szerint szétválogatva gyűjtik a hulladékokat. A hulladéknak, mint másodnyersanyagnak a gazdaság vérkeringésébe való visszajuttatásából komoly környezeti előnyök származnak: jelentősen csökken a gyártás energiaigénye, környezeti terhelése.

A szelektív hulladékgyűjtés csak alaposan, gondosan előkészített, jól szervezett és a lakosság együttműködését megnyerni tudó szolgáltatási rendszer kialakításával és folyamatos működtetésével lehet eredményesen megvalósítani. Emellett természetesen bizonyos externállák is szükségesek, úgymint a támogató jellegű jogi szabályozás és a potenciális másodnyersanyagként hasznosítható összetevőket átvevő feldolgozóipar műszaki felkészültsége és nem utolsó sorban a gazdasági érdekeltsége. A szelektív hulladékgyűjtés eredményességét meghatározó kardinális kérdések, úgymint az ezt segítő jogi szabályozás és a feldolgozóipar fogadókézségének megteremtése országos léptékű megalapozást szükségeltet. Ez utóbbi nyilván erősen piacorientált, de ettől sokkal hatékonyabb és célratörőbb állami támogatást Igényel.

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:

Kihelyezhető hulladékok:

az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva)

Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulladékok körébe:

a kommunális hulladék, lomb hulladék, építési törmelék, gépjármű gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.

A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell kihelyezni, úgy hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, s a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az apróbb kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja: a lomtalanítási nap legkésőbb reggel 07:00 óráig, de lehetőség szerint előző nap este. A járat minden utcán egyszer megy végig.

Hulladékgazdálkodási engedélyeink


A Nádudvari Kommunális Hulladéklerakó Telep egységes környezethasználati engedélye és módosításai

Gyűjtési, szállítási és kereskedelmi engedélyünk

Válogatómű engedélye