Tisztelt Nádudvari Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kösely csatorna Karácsonyfoki szivattyú állomás és az Emőd I. tó közötti szakaszán a Nádudvari Nonprofit Kft. csatornakotrási feladatokat lát el az elkövetkezendő időszakban.

A rendkívül meleg időjárás miatt a munkálatokat 04.00 órától végezzük.

A Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari Nonprofit Kft. között létrejött vállalkozási szerződés alapján, a Nádudvar Város Önkormányzata tulajdonában lévő belvízelvezető csatorna egy oldalról való kotrását, a kikerülő iszap helyszínen történő terítését végezzük el.

Köszönjük a lakosság megértését és türelmét!

Nádudvari Nonprofit Kft.