Belterületi utak fenntartása

Fenntartási feladatok:

Társaságunk látja el a feladat ellátási szerződésben meghatározott, az Önkormányzat tulajdonában/fenntartásában lévő közutak, járdák, kerékpárutak, várakozóhelyek fenntartását, karbantartását, tisztítását, csúszászmentesítését, valamint forgalomtechnikai, forgalomirányító eszközök pótlását, burkolati jelek festését.

Belterületi utak hossza: 65,2 km

Aszfalt és beton burkolatú út: 42,9 km, (ebből 6,3 km a Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő út)

Zúzottköves út: 18,2 km

Föld út: 4,1 km

Gyalogjárdák hossza: 68,7 km

Kerékpár utak hossza: 3,5 km

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti létesítmények fenntartására az éves költségvetés terhére hagy jóvá előirányzatot, melyet Társaságunk támogatás útján épít be az üzleti tervébe.

További információ megtalálható a téli üzemeltetési tervben