Belvíz és csapadékvíz elvezető rendszer fenntartása

A települések belterületén végzendő csapadékvíz gyűjtés, elvezetés vízrendezési munkáit meghatározza a település szerkezete,vízhálózata, hidrológiai viszonyai, lejtési viszonyok, talajtani adottságok, hogy csak a fontosabbakat említsük.

A Nádudvari Nonprofit Kft. vízrendezési feladatai:

  • bel- és külterületi vízrendezés és csapadékvíz elvezetése főgyűjtőknél, a csapadékvíz összegyűjtéséhez, elvezetéséhez szükséges létesítmények karbantartása, fenntartása, és üzemeltetése (zárt csapadék csatornahálózat és nyílt árkok karbantartása)
  • a belterületek vízkár-események elleni védelme
  • belvízelvezető művek, belvízcsatornák, tározók, szivattyútelepek fenntartása, karbantartása, és üzemeltetése