Tisztelt Nádudvari lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Orvosi Rendelő területén elkészült Kiss J. Alt. utca felől megközelíthető parkolót a lakosság számára megnyitottuk.

A Nádudvar Városi Önkormányzat és a Nádudvari Nonprofit Kft. között létrejött vállalkozási szerződés alapján, a Nádudvar Fő út 151. sz. alatti 16 hrsz-ú ingatlanon lévő Orvosi Rendelő Kiss J. Alt. utca felőli oldalon az ingatlan útcsatlakozásának kiépítését, valamint az ingatlanon belül zúzottköves útalapos parkoló kialakítását végeztük el.

A beruházással egy időben elkészítettük az ingatlanon belül, a parkoló és az épület megközelítését biztosító gyalogjárdát, és felújítottuk az ingatlan előtti járdaszakaszt kisméretű térburkoló kővel.

Köszönjük a lakosság türelmét!

Nádudvari Nonprofit Kft.

Munkálatok elvégzése után