Településfejlesztési feladatok, szakmai felügyelet

A településfejlesztés célja, hogy az életkörülményeinket törekedjünk optimális szinten tartani, jobbítani, ezáltal tágabb környezetünket: lakóhelyünket, a települést, ahol élünk, dolgozunk is igyekszünk fejleszteni, amelynek egyik lényeges eszköze a településrendezés.

Fontos, hogy a település, a város élete jól szervezhető és működőképes legyen. Magyarországon a településrendezés a helyi önkormányzat feladata. A településrendezés keretében és eredményeképpen a helyi önkormányzat a saját illetékességi területén hosszú távra adja meg, hogy a település fejlődése érdekében, a fejlődés szempontjából mikor és mire van szükség valamint a megvalósítás hol és milyen szabályok mellett történjen, mellyel kapcsolatos döntéseket a képviselőtestület hozza meg.

E tevékenység eredményeképpen dől el, hogy a település hogyan, milyen irányban formálódik a jövőben, milyen lesz épített környezetünk, a település infrastrukturális ellátottsága, a tájjal, természeti környezettel való kapcsolata. Alapvető tehát, hogy a folyamatban körültekintően, a magasabb szintű jogszabályok figyelembevételével előkészített, megalapozott döntések szülessenek. 

 A településfejlesztési feladatok keretében a Nádudvari Nonprofit Kft. végzi a fejlesztési célok meghatározásához az előkészítő munkákat, a településfejlesztési stratégiák elkészítését, javaslatot tesz a fejlődés szempontjából szükséges fejlesztésekre, beruházások tervezésére, előkészítésére, lebonyolítására.

Jelenlegi fejlesztések:

  • TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00009 kódszámú: „Zöld város kialakítása Nádudvaron” című projekt
  • TOP-2.1.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú, Magyar Szürkék útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében elnevezésű projekt
  • TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00014 azonosító számú, Turisztikai rendezvénytér kialakítása Nádudvaron elnevezésű projekt
  • TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00003 kódszámú: „Leromlott városi területek rehabilitációja Nádudvar városban” című projekt
  • EFOP-1.5.3-16-2017-00043 kódszámú: „Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében” című projekt
  • Nádudvar Város Önkormányzata a „Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek és területek fejlesztése” című VP6-19.2.1-45-4-17 kódszámú program keretében a városi köztemetőben a temetkezési helyek megközelítésére belső kiszolgáló út építését kívánja megvalósítani
  • Nádudvar Város Önkormányzata a „Természeti és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztés” című VP6-19.2.1-45-2-17 kódszámú program keretében Nádudvari Gyógyfürdő területén lévő lazítómedencék felújítását kívánja megvalósítani
  • Nádudvari Nonprofit Kft. a „Természeti és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztés” című VP6-19.2.1-45-2-17 kódszámú program keretében Nádudvari Gyógyfürdő területén vizes játszóteret interaktív elemekkel kíván megvalósítani