Fogyasztóvédelmi szervek

Fogyasztóvédelmi szervek

Tájékoztatjuk, hogy a panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ alapján, a panasz elutasítása esetén Társaságunk az elutasító álláspontját megindokolja, valamint a fogyasztót erről írásban tájékoztatja. Elutasítás esetén panaszával az alábbi hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
(Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.)  

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

(Székhely: 4024 Debrecen, Széchenyi  u. 46., Levelezési cím: 4024 Debrecen, Széchenyi u.46., Tel.: 06 (52) 533-924, Fax: 06 (52) 327-753, E-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu)