Hulladéknaptár

2002. Nádudvar

2022. Kaba

Hulladéklerakó lerakási díjai

 

2022.07.18-tól

Kommunális hulladék  (HAK200301):                     25320 Ft/t+ÁFA

Ipari hulladék  (HAK200301):                                  25320 Ft/t+ÁFA

Tiszta építési törmelék (HAK170101):                     11640 Ft/t+ÁFA

Szennyezett építési törmelék (HAK170101):           16080 Ft/t+ÁFA

Tiszta fanyesedék (HAK200138):                            15120 Ft/t+ÁFA

Tiszta föld (HAK170504):                                        1000 Ft/t+ÁFA

MK Np Zrt Kommunális hulladék (HAK200301):  21100 Ft/t+ÁFA

Konténer szállítási díjak

2022.07.18-tól

Kommunális, ipari hulladék és fanyesedék esetén:

4 m³-es konténer:       24240 Ft+ÁFA/ürítés+bérleti díj

5 m³-es konténer:       30300 Ft+ÁFA/ürítés+bérleti díj

7 m³-es konténer:       42120 Ft+ÁFA/ürítés+bérleti díj

25 m³-es konténer:     130200 Ft+ÁFA/ürítés+bérleti díj

Tiszta- és szennyezett törmelék esetén:

4 m³-es konténer:       42000 Ft+ÁFA/ürítés+bérleti díj

5 m³-es konténer:       52500 Ft+ÁFA/ürítés+bérleti díj

7 m³-es konténer:       66000 Ft+ÁFA/ürítés+bérleti díj

25 m³-es konténer:     192000 Ft+ÁFA/ürítés+bérleti díj

Konténer bérleti díj:

0-5 nap: 0 Ft/nap

  1. naptól: 1000 Ft/nap +ÁFA

Állandó jellegű megrendelés esetén külön megállapodás szerint.                                                                                                                                                                                                                    

Szelektív hulladékgyűjtés:

A legjobb hulladék a „nem keletkező hulladék”, a hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk feladata és felelőssége, amit csak közös erőfeszítéssel tudunk elérni. A hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés, mely többek között a számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni. A szelektív hulladékgyűjtés az újrafeldolgozás első lépése. Ennek során a lakosság aktív közreműködésével, anyag szerint szétválogatva gyűjtik a hulladékokat. A hulladéknak, mint másodnyersanyagnak a gazdaság vérkeringésébe való visszajuttatásából komoly környezeti előnyök származnak: jelentősen csökken a gyártás energiaigénye, környezeti terhelése.

A szelektív hulladékgyűjtés csak alaposan, gondosan előkészített, jól szervezett és a lakosság együttműködését megnyerni tudó szolgáltatási rendszer kialakításával és folyamatos működtetésével lehet eredményesen megvalósítani. Emellett természetesen bizonyos externállák is szükségesek, úgymint a támogató jellegű jogi szabályozás és a potenciális másodnyersanyagként hasznosítható összetevőket átvevő feldolgozóipar műszaki felkészültsége és nem utolsó sorban a gazdasági érdekeltsége. A szelektív hulladékgyűjtés eredményességét meghatározó kardinális kérdések, úgymint az ezt segítő jogi szabályozás és a feldolgozóipar fogadókézségének megteremtése országos léptékű megalapozást szükségeltet. Ez utóbbi nyilván erősen piacorientált, de ettől sokkal hatékonyabb és célratörőbb állami támogatást Igényel.

[/et_pb_text]

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:

Kihelyezhető hulladékok:

az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva)

Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulladékok körébe:

a kommunális hulladék, lomb hulladék, építési törmelék, gépjármű gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.

A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell kihelyezni, úgy hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, s a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az apróbb kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja: a lomtalanítási nap legkésőbb reggel 07:00 óráig, de lehetőség szerint előző nap este. A járat minden utcán egyszer megy végig.

[/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Hulladékgazdálkodási engedélyeink


A Nádudvari Kommunális Hulladéklerakó Telep egységes környezethasználati engedélye és módosításai

Gyűjtési, szállítási és kereskedelmi engedélyünk

Válogatómű engedélye