Ingatlanfejlesztési, valamint lakás és nem lakáscélú helyiséggazdálkodási tevékenységek:

 A cég saját vagyonát képező, illetve a Nádudvar Várostól vagyonkezelésre kapott lakás, nem lakás célú helyiségek piaci viszonyokhoz alkalmazkodó hasznosítása bérbeadással és értékesítéssel. Cél olyan helyiségbérleti koncepció kialakítása és alkalmazása a városban, amelynek piacélénkítő, város és vállalkozásfejlesztő hatása van.

Tevékenységek felsorolása:

 • az Ingatlanállomány jelenlegi hasznosításának elemzése építészeti, urbanisztikai és pénzügyi-gazdaságossági szempontok szerint,

 • ingatlanfejlesztési elemzések, tanulmányok készítése,

 • ingatlanokra vonatkozó konkrét és komplex fejlesztési projektek kidolgozása műszaki tervekkel, költségelemzéssel, üzleti tervvel és megtérülési számításokkal,

 • piackutatások, elemzések,

 • ingatlanhasznosítási koncepciók kidolgozása (lakás, nem lakás bérlemények),

 • bérleti szerződések kötése, ügyintézése,

 • helyiségbérlettel és területhasznosítással kapcsolatos tájékoztatás, ügyfélfogadás

 • árverésekre helyiségek kijelölése

 • árverések lebonyolítása

 • bérlőkkel való kapcsolattartás

 • helyi rendeletek előkészítése ingatlanok hasznosítására,

 • szerződések készítése

 • kapcsolattartás az önkormányzat szakbizottságaival és a tulajdonossal,

 • az épületek üzemeltetése során az Ingatlanok állapotának ellenőrzése és figyelemmel kísérése, a keletkezett hibák javítása, karbantartási, felújítási munkák végzése