Tisztelt Nádudvari lakosok!
A Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari Nonprofit Kft. között létrejött vállalkozási szerződés alapján, a Nádudvar Déli sor alatti 2771/23 és a 2771/24 hrsz-ú ingatlanon a Nádudvar Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterületen, zúzottköves út kialakítását végeztük el a közelmúltban, 3,20 m szélességben és körülbelül 150 m hosszon.
Továbbá ezen a területen közel 230 m hosszan nyílt csapadékvíz elszikkasztására alkalmas burkolt árok kialakítása valósul meg a Nádudvar Város Önkormányzata jóvoltából, a Kft. közreműködésével.
Nádudvari Nonprofit Kft.